1.7.2022 –
31.12.2023

Vuosi-
kertomus

Edita Group
Vuosikertomus

1.7.2022 -
31.12.2023

Edita group
lyhyesti

Edita Group
lyhyesti

Edita Group auttaa asiakkaitaan viestimään tehokkaammin ja tuottaa heidän käyttöönsä luotettavaa painettua ja digitaalista tietoa.

Konsernissa on kolme liiketoiminta-aluetta: 

  • Edita Lakitieto tarjoaa lakitiedon asiantuntijoille uusinta juridista ammattitietoa verkkopalveluina, koulutuksina ja kirjoina.
  • Edita Oppiminen tuottaa laadukkaita oppimateriaaleja sekä opetus- ja kasvatusalan koulutuksia oppimisen ja opettamisen tueksi.
  • Edita Prima on erikoistunut yritysten ja organisaatioiden asiakasviestinnän teknologia- ja tuotantopalveluihin. 
Raportointikausi lyhyesti

Edita Groupin
raportointikausi lyhyesti

Raportointikaudella Edita Groupissa toimi kolme liiketoiminta-aluetta: Edita Prima, Edita Lakitieto sekä Edita Oppiminen. Lisäksi konserniin kuuluu emoyhtiö Edita Group Oyj, joka tarjoaa hallintopalveluja tytäryhtiöille. Vertailukaudella konserniin kuului myös Nordic Morning -liiketoiminta-alue, josta luovuttiin 31.1.2022.

Edita Lakitieto ja Edita Oppiminen -liiketoiminta-alueet olivat 31.12.2023 asti osa Edita Publishing Oy:tä. Edita Publishing Oy osittaisjakautui 31.12.2023. Edita Lakitieto -liiketoiminta-alue jäi Edita Publishing Oy:hyn, joka muutti nimensä Edita Lakitieto Oy:ksi. Edita Oppiminen -liiketoiminta-alue siirtyi tilikauden aikana perustettuun Edita Oppiminen Oy:hyn.

Edita Group Oyj myi kesäkuussa 2023 Helsingissä sijaitsevan teollisuuskiinteistönsä. Edita Prima Oy jatkaa kiinteistössä vuokralaisena. 

Myynnin jälkeen konsernissa ei enää ole kiinteistöomistuksia.

Konserni siirtyi FAS-standardiin

Edita Groupin raportointikausi oli toista kertaa peräkkäin poikkeuksellisesti 18 kuukautta eli 1.7.2022–31.12.2023. Konserni ja kaikki sen tytäryhtiöt siirtyvät 1.1.2024 alkavalla tilikaudella kalenterivuoden mittaiseen tilikauteen.

Konserni siirtyi tilikauden aikana noudattamaan suomalaista tilinpäätössäännöstöä (FAS) myös konsernitilinpäätöksessä. Aiemmin konsernin tilinpäätös laadittiin kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Vuosikertomuksessa kaikki tilikauden ja vertailukauden luvut on esitetty FAS-standardien mukaisesti.

Menestyimme raportointikaudella taloudellisesti erittäin hyvin. Asiakkaidemme tunteminen, asiakastyytyväisyys ja jatkuva vuoropuhelu asiakkaidemme kanssa ovat menestyksemme avaintekijöitä myös haastavina aikoina.

Avainluvut

Avainluvut
1.7.2022–31.12.2023*

liikevaihto
(MEUR)
0
Liikevoitto
(MEUR)
Liiketoiminnan
kassavirta
(MEUR)
0
Henkilöstö
(FTE)
0

*18 kuukauden pidennetty tilikausi